Tagget med 2022

Episode 2 av 4 - Hvordan kan lærere legge til rette for flerspråklighet i klasserommet?

3.019 views 3. januar 2023

Elevene er eksperter på sin flerspråklighet, mens lærere kan være «detektiver» og legge til rette for at flerspråklighet brukes som en læringsstrategi. I denne filmen ser vi nærmere på språkportrettet som et verktøy for å bli kjent med elevenes språklige repertoar. Vi møter blant annet elever og lærer Umran Dede på Sofienberg ungdomsskole....

Episode 1 av 4 - Hvorfor slippe til flere språk i klasserommet?

1.833 views 3. januar 2023

I overordnet del av læreplanverket står det: «Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet». I denne filmserien møter vi lærere og elever i flerspråklige klasserom som deler erfaringer om bruk av flerspråklighet i opplæringen. Vi møter også forsker Joke Dewilde som forteller hva forskningen...

7 seconds of OsloMetX

1.453 views 21. desember 2022

Textbook meets online course at OsloMetX.

Studentrollen.mp4

167 views 20. desember 2022

Informasjonsfilm om studentrollen for de som tar kompletterende lærerutdanning.

Årets navn i akademia 2022

246 views 15. desember 2022

Parafrasering

390 views 15. desember 2022

Å bygge på andres fagtekster i egen tekst er viktig i oppgaveskriving. Denne videoen viser og gir øvelser i hvordan man kan parafrasere (skrive indirekte sitat).

Safety Journalists - Infomercial

182 views 13. desember 2022

This is a infomercial video for a OsloMetX title on journalists at risk, called Safety Journalists. Textbook meets online course at x.oslomet.no. The target group for this title is bachelor students in journalism.

Styremøte 8.desember 2022

146 views 8. desember 2022

Styremøte 8.desember 2022

97 views 8. desember 2022

Kvalifiseringsprogrammet i NAV

395 views 8. desember 2022

Sosionom Sanna Simonsson intervjues av Berit Bergheim om Kvalifiseringsprogrammet i NAV.

REDUCE – rethinking everyday plastics

1.308 views 7. desember 2022

The REDUCE project will look at plastic in a systems perspective and investigate how the consumption of plastic products in everyday life can be reduced. The project will focus on three consumption areas where a lot of plastic is used: hygiene products, leisure products and products related to childhood, such as toys. In this film project...

Bokbad med Jan Messel

133 views 2. desember 2022

Vibeke Horn samtaler med Jan messel om hans bok der han tar for seg historien om OsloMet, om yrkesrettede, praktisk orienterte utdanninger med lange kunnskapstradisjoner. I boken følger leseren de enkelte utdanningene fra de ble etablert, mange for godt over 100 år siden, til de i dag er en del av et av Norges største universiteter. (Teksting...