Fagportrett av Karin Haarberg Aas

Karin Haarberg Aas er utdannet klinisk sosionom og arbeidet i mange år i barne- og ungdomspsykiatrien. Her oppdaget hun og hennes team i 1983 at noen unge jenter var alvorlig skadet psykisk av å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Ofte var det far som var overgriperen. 

Etter en bok og et radiointervju i 1984 våknet Norge og Karin reiste landet rundt for å informere om dette alvorlige og til da oversette problemet. 

I 1992 begynte hun som lærer ved sosionomutdanningen ved NKSH/HiO/Oslomet og drev med fag- og forskningsformidling her resten av sin yrkeskarriere.

Fagportrettet er laget av Signe Sundt Rasmussen (intervju) og Morten Reksten (foto, lyd, redigering).