Episode 1 av 4 - Hvorfor slippe til flere språk i klasserommet?

I overordnet del av læreplanverket står det: 
«Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet».
I denne filmserien møter vi lærere og elever i flerspråklige klasserom som deler erfaringer om bruk av flerspråklighet i opplæringen.
Vi møter også forsker Joke Dewilde som forteller hva forskningen sier om flerspråklighet som ressurs i skolen. 
 

NAFO sin side med oppgaver og alle videoene i serien:
https://nafo.oslomet.no/kompetanseheving/nettbaserte-kurs/kompetansepakke-om-nyankomne/flerspraklighet-som-ressurs/