Episode 1 av 4 - Hvorfor slippe til flere språk i klasserommet?

I overordnet del av læreplanverket står det:

«Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet».

I denne filmserien møter vi lærere og elever i flerspråklige klasserom som deler erfaringer om bruk av flerspråklighet i opplæringen.

Vi møter også forsker Joke Dewilde som forteller hva forskningen sier om flerspråklighet som ressurs i skolen.

NAFO sin side med oppgaver og alle videoene i serien:

Flerspråklighet som ressurs – filmserie med oppgaver