Episode 4 av 4 - Strategisk bruk av språk som støtte

I denne filmen møter vi elever og lærere på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Vi får se hvordan elevenes flerspråklighet brukes strategisk som støtte i undervisningen både i kombinasjonsklassen (nyankomne elever) og på Vg2 byggteknikk.
Vi får blant annet se bruk av
begrepsplakater og tokolonneskjema i språkgrupper, og at elever benytter digitale hjelpemidler og bruker hverandre som språkhjelpere. Vi møter også Anne Beate Eide, mangeårig lærer i videregående og rådgiver på NAFO som forteller om sine erfaringer med strategisk bruk av språk som støtte.  

NAFO sin side med oppgaver og alle videoene i serien:
https://nafo.oslomet.no/kompetanseheving/nettbaserte-kurs/kompetansepakke-om-nyankomne/flerspraklighet-som-ressurs/