Tagget med 2018

Lunsjpåfyll: Universitetsbibliotekets rolle som kultur- og forskningsformidler

236 views 8. november 2018

Debatten i dette lunsjpåfyllet belyser ulike perspektiver på hvordan UB kan bidra bedre så studenter, ansatte og eksterne får formidlet sine prosjekter innen kultur og forskning.

Lunsjpåfyll: Levekårsundersøkelse blant innvandrere

267 views 1. november 2018

I denne utgaven av Lunsjpåfyll presenterer Kristian Tronstad en NIBR-rapport som viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer enn folk flest.

Seminar: Er demokrati viktig for ungdom?

229 views 25. oktober 2018

Hva skal til for at ungdom slutter opp om demokratiet? Seminaret ble arrangert av velferdsforskningsinstituttet NOVA og Tidsskrift for ungdomsforskning ved OsloMet. Resultater fra den internasjonale Civic and Citizenship Education Study (ICCS), gjennomført i 24 land, lanseres.

Førstehjelp for ledere i Public 360

333 views 25. oktober 2018

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

John-Arne Røttingen om Plan S: "Åpen tilgang - fra mål til handling"

336 views 22. oktober 2018

I dette lunsjpåfyllet snakker John-Arne Røttingen om åpen tilgang og Plan S, panelet består ellers av Morten Irgens og Håvard Kolle Riis.

Jan Grue om sin bok "Jeg lever et liv som ligner deres"

584 views 12. oktober 2018

Jan Grue i samtale med Per Koren Solvang med Jan Grues nye bok som utgangspunkt.

Verdighet

1.938 views 1. oktober 2018

Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.

Samtale om arbeidslivet

571 views 26. september 2018

Seniorforsker ved AFI, Arild Henrik Steen, snakker med Ivan Harsløf om et komplekst og moderne arbeidsliv.

Politikk og demokrati

452 views 26. september 2018

Samtale om politikk og demokrati i Norge, med boken med samme navn som utgangspunkt. Boken er pensum på sosionomutdanningen og forfatterene prater.

Send brevet ditt til mottaker i Public 360

489 views 7. september 2018

Send brevet til mottaker ved å ekspedere det i Public 360.

Hvordan skrive analytiske tekster?

470 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Velkommen til OsloMet-akademiet

259 views 6. september 2018

Denne videoen er beregnet for nyansatte ved OsloMet og informerer om hva OsloMet-akademiet kan tilby.