Drag and drop i Public 360

Publisert 2018

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer hvordan du drar over dokumenter fra andre systemer til Public 360.

1 - Innledning2 - Hvordan finner jeg saksmappen jeg skal bruke3 - Hvordan dra over filer til saksmappen4 - Legg inn metadata5 - Hvordan ser jeg at dokumentet er lagret