Lunsjpåfyll: John-Arne Røttingen om Plan S: "Åpen tilgang - fra mål til handling"

Publisert 2018

I dette lunsjpåfyllet snakker John-Arne Røttingen om åpen tilgang og Plan S, panelet består ellers av Morten Irgens og Håvard Kolle Riis.