Verdighet

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.