Tagget med anne kari tolo heggestad

Verdighet

2.873 views 1. oktober 2018

Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.