Tagget med 2018

Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

658 views 20. desember 2018

Published 2018 Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

Universal Design - Principle 2 / Universell Utforming – Prinsipp 2

522 views 20. desember 2018

Published 2018 Flexibility in Use. The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.

Tverrfaglig samarbeid M. Tørstad

2.372 views 18. desember 2018

Publisert 2018 Klinisk pedagog og familieterapeut Marit Tørstad forteller om sitt arbeid som koordinator for tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge i Lørenskog kommune. Hun belyser hvorfor det er viktig med tverrfaglig samarbeid.

1 av 2 Ungdom "nå til dags"

3.758 views 18. desember 2018

Publisert 2018 Video 1 av 2. Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.

2 av 2 Ungdom "nå til dags"

5.829 views 18. desember 2018

Publisert 2018 Video 2 av 2. Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.

Utviklingspsykologi

1.505 views 14. desember 2018

Publisert 2018 Psykiater og universitetslektor Anne Kristine Bergen gir en kort innføring i utviklingspsykologi.

Det går ikke an å skåne barn

3.065 views 14. desember 2018

Publisert 2018 Psykiater og universitetslektor Anne Kristine Bergen snakker om hvordan man kan snakke med barn i vanskelige situasjoner.

Barn i forskjellige aldre

4.427 views 14. desember 2018

Publisert 2018 Psykiater og universitetslektor Anne Kristine Bergen snakker om barns utvikling i forskjellige alderstrinn.

Nina Waaler hilser deltagerne på Interact

694 views 14. desember 2018

Publisert 2018 Interact har som mål å bedre samarbeid mellom profesjonsutøvere som jobber med barn og unge. Les mer om prosjektet her.

OsloMet – storbyuniversitetet

3.675 views 13. desember 2018

Velkommen til OsloMet og alle våre utdanninger.

Omkrystallisering

2.554 views 30. november 2018

Publisert 2018 Videoen viser hvordan man kan gjøre en omkrystallisering.

Tørking med magnesiumsulfat

863 views 30. november 2018

Publisert 2018 Videoen viser tørking med magnesiumsulfat.