Universal Design - Principle 2 / Universell Utforming – Prinsipp 2

Published 2018

Flexibility in Use. The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities.

Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.