Tagget med fleksibel bruk

Universal Design - Principle 2 / Universell Utforming – Prinsipp 2

361 views 20. desember 2018

Flexibility in Use. The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.