Tagget med pietro murano

Principle 1, with english audio description

337 views 23. januar 2019

Published 2019 Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

Principle 1, norsk forklarende tale

308 views 23. januar 2019

Published 2019 Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

Universal Design - Principle 3/ Universell Utforming – Prinsipp 3

577 views 20. desember 2018

Published 2018 Simple and Intuitive Use of the design is easy to understand, regardless of the user's experience, knowledge, language skills, or current concentration level. Enkel og intuitiv i bruk. Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

588 views 20. desember 2018

Published 2018 Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

Universal Design - Principle 2 / Universell Utforming – Prinsipp 2

459 views 20. desember 2018

Published 2018 Flexibility in Use. The design accommodates a wide range of individual preferences and abilities. Fleksibel i bruk. Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.