Universal Design - Principle 3/ Universell Utforming – Prinsipp 3

Published 2018

Simple and Intuitive Use of the design is easy to understand, regardless of the user's experience, knowledge, language skills, or current concentration level.

Enkel og intuitiv i bruk. Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.