Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.