Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

Published 2018

Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities.

Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.