Tagget med like muligheter for bruk

Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1

435 views 20. desember 2018

Equitable Use. The design is useful and marketable to people with diverse abilities. Like muligheter for bruk. Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.