Principle 1, with english audio description

Published 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen:

Universal Design - Principle 1 / Universell Utforming - Prinsipp 1