Barn i forskjellige aldre

Psykiater og universitetslektor Anne Kristine Bergen snakker om barns utvikling i forskjellige alderstrinn.