Tagget med 2018

2 av 4 Ungdatakonferansen 2018

714 views 8. januar 2021

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Del 2 av 4 videoer fra Ungdatakonferansen 2018. Idrett for alle? Idrett for alle – en tapt sak? Økende sosial ulikhet i ungdomsidretten – Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole Foreldrenes...

1 av 4 Ungdatakonferansen 2018

698 views 8. januar 2021

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som klart flest ungdommer driver med. I tillegg trener mange unge på egenhånd og i treningsstudioene. Ungdatakonferansen 2018 løfter fram...

Praksissjokket

1.313 views 8. januar 2021

Publisert 2018 Avtroppende studenter i videreutdanning i operasjon, deler erfaringer og gode råd til nye studenter som starter til høsten. Last den ned i mp3, hvis ønskelig.

Ernæringskunnskap: energi, karbohydrater, fett, protein og vann.

2.706 views 8. januar 2021

Publisert 2018 Denne filmen handler om hva slags stoffer mat og drikke tilfører kroppen og oppgaver disse forbindelsene har. Under fordøyelsen brytes maten ned til stoffer kroppen kan utnytte. Kosten gir oss ENERGI, KARBOHYDRATER, FETT, PROTEIN og VANN. Filmen kan ses i disse sekvensene, hvis en ikke ønsker å se alt på en gang. Ide, manus...

2 av 4 - Kritisk Tenkning: Kirsti Marie Jegstad og Erik Ryen

813 views 8. januar 2021

Publisert 2019 Del 2 i WORKSHOP KRITISK TENKNING I FORNYELSEN AV KUNNSKAPSLØFTET. Kirsti Marie Jegstad (OsloMet) tar utgangspunkt i bærekraftsproblemstillinger, viser tre undervisningstradisjoner og belyser kompetansebehov for det 21. århundre. Erik Ryen drøfter ulike forståelser av kritisk tenkning i pedagogikken og i styringsdokumenter.

Tverrfaglig samarbeid

2.976 views 6. april 2020

Publisert 2018 Førstelektor ved OsloMet, Inger Ulleberg, intervjuer spesialsykepleier Kamilla Karine Heggen om det tverrfaglige samarbeidet hun opplever i sin jobb på Ahus.

Rettighetsklarerte bilder i Google

317 views 4. februar 2020

I denne videoen ser du hvordan du kan søke etter rettighetsklarerte bilder i Google.

Dokumenter om studenter i Public 360

875 views 7. februar 2019

Publisert 2018 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om studenter ved OsloMet i Public 360.

Dokumenter om ansatte i Public 360

1.267 views 7. februar 2019

Publisert 2018 Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om ansatte ved OsloMet i Public 360.