Dokumenter om ansatte i Public 360

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning (SDI) forklarer rutiner for lagring av dokumenter om ansatte ved OsloMet i Public 360.