2 av 4 Ungdatakonferansen 2018

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 4 videoer fra Ungdatakonferansen 2018.

  1. Idrett for alle?
  2. Idrett for alle – en tapt sak? Økende sosial ulikhet i ungdomsidretten – Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole
  3. Foreldrenes betydning for unges idrettsdeltakelse – Kari Stefansen, NOVA v/OsloMet
  4. Har jenter og gutter like muligheter i ungdomsidretten? – Mari Kristin Sisjord, Norges idrettshøgskole