2 av 4 Ungdatakonferansen 2018

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 4 videoer fra Ungdatakonferansen 2018.

1- Idrett for alle?
2 - Idrett for alle – en tapt sak? Økende sosial ulikhet i ungdomsidretten – Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole
3 - Foreldrenes betydning for unges idrettsdeltakelse – Kari Stefansen, NOVA v/OsloMet
4 - Har jenter og gutter like muligheter i ungdomsidretten? – Mari Kristin Sisjord, Norges idrettshøgskole