1 av 4 Ungdatakonferansen 2018

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som klart flest ungdommer driver med. I tillegg trener mange unge på egenhånd og i treningsstudioene. Ungdatakonferansen 2018 løfter fram idrett og trening som en viktig del av unges hverdag. Vi vil få presentert ny forskning om deltakelse både i og utenfor organisert idrett.

Del 1 av 4 videoer fra Ungdatakonferansen 2018.

1 - Start

2 - Åpning ved Frida Blomgren, statssekretær i Kulturdepartementet

3 - Velkommen ved Lars Tore Ronglan, rektor ved Norges idrettshøgskole

4 - Ungdomsidretten før og nå

5 - Kampen om ungdommen – et historisk overblikk – Matti Goksøyr, Norges idrettshøgskole

6 - Ungdomsidretten sett fra Ungdata – Anders Bakken, NOVA v/OsloMet