Tagget med økonomi

Bachelorstudier i samfunnsfag, økonomi og administrasjon

112 views 10. januar 2023

Bachelorstudier i samfunnsfag, økonomi og administrasjon

Bachelorstudier i kultur- og mediefag

129 views 5. januar 2023

Ved OsloMet har du flere muligheter - fra arkivvitenskap og bibliotekfag til journalistikk og medier og kommunikasjon.

Utvekslingsfilm – Hva studenter sier om finansiering

121 views 29. oktober 2021

Film om finansiering – Lytt til erfaringene som noen av teknologistudentene gjorde seg da de var på utveksling. Her kan du se en film om utveksling og bolig.

Åpen dag: Økonomi og administrasjon

269 views 22. februar 2021

Matilde snakker om studiet Økonomi og administrasjon Filmen er til Åpen dag

Økonomi og virksomhetsstyring: Ny som leder med økonomiansvar

417 views 17. september 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hva er det nyttig å sette seg inn i som ny leder når det gjelder økonomiområdet? Økonomidirektør Line Haugen i samtale med instituttleder Eirin Sæther.

Økonomi og virksomhetsstyring: Årshjul og styringsprosesser gjennom året

463 views 17. september 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Mål - plan – gjennomføring – rapportering. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Budsjett og økonomistyring

438 views 17. september 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Sammensetning og fordeling av inntekter og kostnader. Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.

Økonomi og virksomhetsstyring: Strategi og styring

491 views 17. september 2019

Denne videoen er mer enn 2 år gammel. Hvordan arbeider vi for å nå målene? Ved Idun Thorvaldsen, seksjonssjef for økonomi- og virksomhetsstyring.