SAMSVAR-webinar: Dette har pandemien avdekket om sosial ulikhet

Pandemien har ført mange ut i arbeidsledighet og økonomiske vansker, men for mange var disse problemene allerede en del av livet. Det er ikke tilfeldig hvem som er hardest rammet av koronapandemien. Faktorer som sosial ulikhet i utdanning og inntekt, helse, arbeidsforhold og boforhold påvirker både sykelighet og dødelighet av Covid-19.

Disse faktorene påvirker hvor godt vi tåler kriser, og slikt sett avdekker pandemien ulikhetene som allerede fantes.

På dette SAMSVAR-seminaret ser vi nærmere på hva pandemien har avdekket om sosial ulikhet i det norske samfunnet. Og vi diskuterer hva som bør gjøres for å bedre situasjonen.

Program:

  1. Svenn-Erik Mamelund fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) snakker om hvordan pandemier rammer ulike sosioøkonomiske grupper ulikt. Mamelund er samfunngeograf og ekspert på Spanskesyken. Han leder nå et stort forskningsprosjekt om hvordan pandemiers konsekvenser er styrt av sosiale forhold.
  2. Nina Heidenstrøm fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO snakker om forbruk og sosial ulikhet under korona, samt beredskap og sosial ulikhet før korona. Heidenstrøm er sosiolog med doktorgrad om beredskap i husholdningene.
  3. Espen Dahl fra Fakultet fra Samfunnsvitenskap snakker om hvem som rammes av den doble krisa, både arbeids, inntektsmessig og helsemessig, i første rekke med utgangspunkt i klasse og sosioøkonomisk posisjon.
  4. Kommentar ved Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.
  5. Diskusjon