SAMSVAR: Hvordan kan brukermedvirkning i forskning bidra til å dempe konflikter?

Tillit, brukermedvirkning og inkludering i forskning og innovasjon er helt nødvendig for å unngå og dempe konflikter i samfunnet vårt. Det å involvere ulike grupper, som yngre, eldre, minoriteter og andre sårbare grupper, vil minske den sosiale avstanden mellom eliten og folket, og bedre tilliten i samfunnet. Forskere ved OsloMet har jobbet med brukermedvirkning i forskning gjennom mange prosjekter, og har mange gode eksempler å vise til.

Temaet for årets forskningsdager er fred og konflikt. Vi mener at involvering i forskning vil øke tilliten og bidra til å dempe konflikter!

Program:

  1. Harald Throne-Holst, SIFO, OsloMet, innleder og styrer ordet.
  2. Geir Aas, Norges forskningsråd: Da pasientene fikk bestemme hva det skulle forskes på.
  3. Gunnar Vittersø, SIFO, OsloMet: Om å gi «vanlige folk» en stemme om komplekse og ofte motsetningsfylte temaer slik som bærekraftig produksjon og forbruk av mat.
  4. Sveinung Legard, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet: Kan innbyggermedvirkning i byplanlegging og -utvikling bidra til å dempe interessekonflikter, og er dette i så fall er positivt eller negativt for demokratiet?
  5. Heidi Dahlsveen, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet: Det som holder verden sammen – tradisjonelle fortellinger om å være ulik.
  6. Paneldebatt.