SAMSVAR: Foreldreskap blant etniske og religiøse minoriteter- Lik praksis, ulike verdier

Bakteppet for dette SAMSVAR-seminaret er en rapport som NOVA-forskerne Ingrid Smette og Monika Grønli Rosten ved OsloMet har laget på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Forskerne har sett på foreldreidealer blant minoritetsforeldre på tvers av etnisitet og religion. Rapporten bygger på intervjuer med mødre og fedre som har flyktet til Norge, kommet som arbeidsinnvandrere, er etterkommere av innvandrere eller har norsk bakgrunn og tilhørighet i kristne menigheter utenfor den norske kirke. Det de har til felles er at de ser på seg selv eller blir oppfattet av andre som annerledes foreldre i det norske samfunnet.

 1. Ingvild Straume fra SK, introduserer seminaret
 2. Innledere:
  1. Ingrid Smette, Nova
  2. Monika Grønli Rosten, Nova - Finnes det en oppskrift for vellykket foreldreskap?
  3. Beret Bråten, postdoktor ved helsetjenesteforskningen ved Ahus: Navigasjon i et ukjent terreng. Hva vil det si å oppdra barn i et nytt samfunn?
  4. Leoul Mekonen, studieleder ved RBUP Øst og Sør: Innvandrerkvinners lange vei mot likestilling
  5. Shazia Majid, journalist, økonom og forfatter.
 3. Panelsamtale