Oppfyllelse av strategiske mål gjennom kontraktsoppfølging

Dette foredraget er en del av seminaret som ble holdt 9.–10. mars 2022 i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

I denne videoen forteller Tanja Huse-Fagerlie, sekretariatsleder ved KS innkjøpsforum om hvordan man oppfyller strategiske mål gjennom kontraktsoppfølging. Hun legger spesielt vekt på dialog med leverandører, endringsledelse, samarbeid og insentiver til effektivisering og innovasjon.