Kjøp Bærekraftig webinar 26.05.2021

Dette webinaret ble holdt i regi av forsknings- og innovasjonsprosjektet «Kjøp bærekraftig», et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i DFØ skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig.

I dette webinaret informerer prosjektleder Kristin Reichborn-Kjennerud fra OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning deltakere om hva som har blitt gjort og veien videre i prosjektet. Professor Nico Groenendijk fra OsloMet, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning forteller så om rapporter og modenhetsmåling.