Hva er et bærekraftig matsystem?

SIFO er med i det internasjonale prosjektet FOOdIVERSE, som har som mål å stryke forbruket av lokal og økologisk mat. Filmen viser arbeid på Hadeland Andelslandbruk, som er en living lab i prosjektet. Living labs sikrer medvirkning, altså at de som står i senter for det vi forsker på involveres aktivt i forskningen. Forskerne deltar aktivt i arbeidet på gården når de gjør feltarbeid. Samarbeidet gjør at vi kan identifisere nye utfordringer og finne nye løsninger for lokalprodusert mat og et mer mangfoldig matsystem.