Gyldig fravær i praksisperioder

Publisert 2019

Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om gyldig fravær i forbindelse med praksisperioder.

Videoen med tegnspråktolk: Gyldig fravær i praksisperioder - med tegnspråktolk