Gyldig fravær i praksisperioder - med tegnspråktolk

Karoline fra Seksjon for praksisadministrasjon snakker om gyldig fravær i forbindelse med praksisperioder.

Videoen uten tegnspråktolk: Gyldig fravær i praksisperioder