Grunnskole og Faglærerutdanning

SAMSVAR - Hvordan motvirke mobbing i skolen

133 views 4. juni 2019

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen? 1 - Ordstyrer: Ingvild Straume fra SK introduserer seminaret Gode...

Kritisk Tenkning: Kirsti Marie Jegstad

321 views 15. januar 2019

Video 2 av 4. Kirsti Marie Jegstad (OsloMet) tar utgangspunkt i bærekraftsproblemstillinger, viser tre undervisningstradisjoner og belyser kompetansebehov for det 21. århundre. Del 2 i WORKSHOP KRITISK TENKNING I FORNYELSEN AV KUNNSKAPSLØFTET.

Hvordan skrive analytiske tekster?

513 views 7. september 2018

Jan Merok Paulsen introduserer skriveseminaret på Rektorutdanningen.

Introduksjon til casestudier

456 views 7. mars 2018

Introduksjonsforelesning av Jan Merok Paulsen til temaet "casestudier" som inngår i rektorutdanningen.