4 av 4 - Samarbeid om lokal kompetanseutvikling

Ønsker du OsloMet som samarbeidspartner i lokal kompetanseutvikling? Her er utdrag fra et webinar om samarbeid i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling: Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole.

  1. Studieleder Mali Norvalls,forteller om DeKomp-ordningen.
  2. Universitetslektor Siri Mohammad-Roe, forteller om erfaringer.
  3. Studieleder Ina Aurelia Pfeifer Issa, forteller om Dekomp innen videregående og yrkesfag
  4. Universitetslektor Tatjana Bru Blixen, forteller om praksiseksempler.