4 av 4 - Samarbeid om lokal kompetanseutvikling

Ønsker du OsloMet som samarbeidspartner i lokal kompetanseutvikling?
Her er utdrag fra et webinar om samarbeid i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole.
1 - Studieleder Mali Norvalls, forteller om DeKomp-ordningen.
2 - Universitetslektor Siri Mohammad-Roe, forteller om erfaringer.
3 - Studieleder Ina Aurelia Pfeifer Issa, forteller om Dekomp innen videregående og yrkesfag
4 - Universitetslektor Tatjana Bru Blixen, forteller om praksiseksempler.