Tagget med samarbeid

Kontakt med andre studenter

668 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Å skrive en masteroppgave

564 views 29. november 2016

Studentene Anna Maria Hall og Sølvi Christina Tellefsen forteller om hvordan det var å skrive en felles masteroppgave i jordmorfag.

Samarbeid - WORD-tekster med EndNote

561 views 15. april 2016

Kristin Elisabeth Røijen forklarer forklarer muligheten for samarbeid med WORD-tekster og EndNote.