1 av 4 - Samarbeid om lokal kompetanseutvikling

Ønsker du OsloMet som samarbeidspartner i lokal kompetanseutvikling?

Her er utdrag fra et webinar om samarbeid i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling:

Seksjonssjef Bruna Molin Bruce informerer om tilskuddsordningene ved OsloMet.