Hypermangfold

I denne filmen snakker Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, om hypermangfold.
Miniforelesningen er del av kompetansetiltak om kulturelt mangfold rettet mot lærere og skoleledere i grunn- og videregående skoler. 
Filmen er laget av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.