FA - Fellesadministrasjonen

Kom i gang med Public 360

584 views 7. februar 2019

Her får du en rask innføring i hvordan du kommer i gang med å bruke sentrale funksjoner i systemet.

Saker i Public 360

232 views 7. februar 2019

Hva er en sak og hvordan oppretter jeg den i Public 360

Godkjenning og signering av brev i Public 360

136 views 7. februar 2019

Hvordan godkjenner og signerer jeg brev digitalt i 360

Fordeling av dokumenter i Public 360

223 views 7. februar 2019

Hvordan delegere dokumenter mottatt ved din enhet/seksjon til saksbehandler i Public 360

Svar på et brev i Public 360

159 views 7. februar 2019

Skriv svarbrev til mottaker direkte i Public 360

Fordeler med utveksling

84 views 23. januar 2019

Hva er utveksling?

67 views 23. januar 2019