Digitalt velkomstmøte for ansatte ved OsloMet, 25. august 2021

Rektoratet inviterte alle ansatte ved OsloMet til digitalt velkomstmøte ved starten av det nye studieåret.

Fungerende rektor, Nina Waaler, og fungerende prorektor for utdanning, Silje Bringsrud Fekjær, presenterte seg sammen med viserektor for FoU, Per Martin Norheim-Martinsen, og fortalte om sine prioriteringer for høstsemesteret.

​​​​​​​De snakket også om status for OsloMet knyttet til pandemien, hvordan undervisningen blir utover høstsemesteret, og hvordan vi jobber og møtes videre fremover. Årets arbeidsmiljøpris ble også delt ut.