Forskningsdagen 2021

OsloMet presenterer Forskningsdagen 2021. Dette er et opptak av arrangementet som ble strømmet 29. november.