Christen Krogh - Tale til ansatte

Rektor Christen Krogh har sin første tale til ansatte.

Klippet er et utdrag fra allmøtet som ble holdt digitalt 7.mars 2022