3/4 INTEGRATE-konferansen 2022

Vi inviterer aktører fra praksisfeltet til paneldebatt om Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Debattdeltakerne reflekterer over bidragene i antologien fra ulike perspektiver:

  • June Ullevoldsæter Lystad, psykolog og forsker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS.
  • Helene Fredriksen, teamleder og karriereveileder, Karriere Oslo
  • Hege Lønning, GE Healthcare, consultant and project Leader LEIDA og SOSIONOVA
  • Ingeborg Lykseth, sosial entreprenør og daglig leder i lykz & døtre

Debattleder: Ingjerd Thon Hagaseth, NAV Innlandet og Høgskolen i Innlandet