3/4 INTEGRATE-konferansen 2022

Vi inviterer aktører fra praksisfeltet til paneldebatt om Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Debattdeltakerne reflekterer over bidragene i antologien fra ulike perspektiver:
June Ullevoldsæter Lystad, psykolog og forsker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, OUS.
Helene Fredriksen, teamleder og karriereveileder, Karriere Oslo
Hege Lønning, GE Healthcare, consultant and project Leader LEIDA og SOSIONOVA
Ingeborg Lykseth, sosial entreprenør og daglig leder i lyk-z & døtre
Debattleder: Ingjerd Thon Hagaseth, NAV Innlandet og Høgskolen i Innlandet