Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfaget

Studentene ved OsloMet Kjeller fra studiet

Yrkesdidaktikk og entreprenørskap i arbeidslivsfag


forteller på hvilke måte studiet har påvirket de som framtidige lærere i arbeidslivsfag og hva de mener er de viktigste ferdighetene en elev trenger for fremtiden.
Videre hvordan entreprenøriell læring og metode kan påvirke elevens utvikling og valg.