NAV + Akademia = Sant?

Utviklingen av den digitale velferdsstat stiller krav til forvaltningen om å fornye og forbedre eksisterende praksiser, og reiser viktige spørsmål om demokrati og rettssikkerhet. Er digitalisering en forbedring av offentlige tjenester? Innledere fra NAV og flere universiteter og høgskoler vil presentere og diskutere forskning på digitalisering – som den digitale rettsstat, hvilke tjenester som bør digitaliseres og personvern i digitale forvaltningsprosesser.