Styremøte OsloMet 15.juni 2023 (del1)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tid</th>
<th>Varighet</th>
<th>Saksnummer</th>
<th>Sak</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<p>08.30</p>
</td>
<td>
<p><b>5 min</b></p>
</td>
<td>
<p></p>
</td>
<td>
<p><b>Innkalling og dagsorden</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>08.35</p>
</td>
<td>
<p>45 min</p>
</td>
<td>
<p>21/2023</p>
</td>
<td>
<p>Forslag til endring i språkpolitiske retningslinjer</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>09.20</p>
</td>
<td>
<p>45 min</p>
</td>
<td>
<p>22/2023 d)</p>
</td>
<td>
<p>Status KVU Campus Romerike</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>10.05</p>
</td>
<td>
<p>15 min</p>
</td>
<td colspan="2">
<p><b>PAUSE</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>10.20</p>
</td>
<td>
<p>35 min</p>
</td>
<td>
<p>20/2023</p>
</td>
<td>
<p>Ny virksomhetsstrategi for OsloMet</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>10.55</p>
</td>
<td>
<p>60 min</p>
</td>
<td>
<p>16/2023</p>
</td>
<td>
<p>Forslag til ny forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>11.55</p>
</td>
<td>
<p>30 min</p>
</td>
<td colspan="2">
<p><b>LUNSJ</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>12.25</p>
</td>
<td>
<p>30 min</p>
</td>
<td colspan="2">
<p>Faglig bidrag: «Teaching Statistics without Sadistics – Omvendt klasserom i statistisk
analyse». Åsmund Hermansen, Institutt for sosialfag. </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>12.55</p>
</td>
<td>
<p>5 min</p>
</td>
<td>
<p>22/2023- a+b)</p>
</td>
<td>
<p>Referat Sentralt IDF</p>
<p>Protokoll universitetsstyret</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>13.00</p>
</td>
<td>
<p>5 min</p>
</td>
<td>
<p>22/2023 e)</p>
</td>
<td>
<p>Årsplan styresaker</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>13.05</p>
</td>
<td>
<p>20 min</p>
</td>
<td>
<p>22/2023 f)</p>
</td>
<td>
<p>Rektors orienteringer</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>13.25</p>
</td>
<td>
<p>60 min</p>
</td>
<td>
<p>17/2023</p>
</td>
<td>
<p>Foreløpig rammefordeling for 2024-2026</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>14.25</p>
</td>
<td>
<p>15 min</p>
</td>
<td colspan="2">
<p><b>PAUSE</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>14.40</p>
</td>
<td>
<p>35 min</p>
</td>
<td>
<p>18/2023</p>
</td>
<td>
<p>Tertialrapport</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>15.15</p>
</td>
<td>
<p>25 min</p>
</td>
<td>
<p>22/2023 d)</p>
</td>
<td>
<p>Studentombudets årsrapport</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>15.40</p>
</td>
<td>
<p>20 min</p>
</td>
<td>
<p>19/2023</p>
</td>
<td>
<p>Forhandlingsfullmakt - hovedtariffavtalenes pkt. 2.5.1 og 2.5.2 2023</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>16.00</p>
</td>
<td>
<p>5 min</p>
</td>

<td colspan="2">
<p>Eventuelt</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>16.05</p>
</td>
<td>
<p>55 min</p>
</td>

<td colspan="2">
<p>Buffer</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>