2 av 4 - Samarbeid om lokal kompetanseutvikling - Regional ordning

Ønsker du OsloMet som samarbeidspartner i lokal kompetanseutvikling?

Her er utdrag fra et webinar om samarbeid i tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling:

  1. Studieleder Hege Løberg forteller om regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage.
  2. Universitetslektorene Maria Brennhovd og Elise Torsnes kommer med eksempler fra sine prosjekter.
  3. Jenny Öberg og Trude Brandal forteller om sine erfaringer.