Det funker faktisk å jobbe sammen

Publisert 2020

Samtale med helsefag studenter som deler av sine erfaringer og refleksjoner etter praksis med tverrprofesjonelt samarbeid.

Filmen er et samarbeid mellom OsloMet og Sunnaas sykehus HF.

Filmen inngår i en digital kurspakke for studenter, lærere og veiledere om tverrprofesjonelt samarbeid, utviklet av lærere fra tre ulike utdanninger ved fakultet for helsevitenskap, OsloMet.