SAMSVAR: Barn og unges digitale hverdag

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Digitale verktøy tar oss rett inn i den kommersielle delen av nettet. I dette SAMSVAR - seminaret spør vi: - Hvordan lærer vi barna våre å forholde seg til det overstrømmende presset fra markedsaktørene. Og hvilken rolle har skolen i å lære barna digital kompetanse? 

1 - Ingvild Straume fra SK, introduserer seminaret

2 - Dag Slettemeås, SIFO: Ung forbruker i en digital hverdag – et SIFO-perspektiv

3 - Thea Grav Rosenberg og Kamilla Knutsen Steinnes, SIFO: Generasjon Z, emojis og kommersielt innhold: Hva slags markedsføring får ungdom i sosiale medier?

4 - Bård Ketil Engen, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier: Digital dømmekraft i skole og lærerutdanning

5 - Karoline Tømte, Utdanningsdirektoratet: Barn og unges digitale dømmekraft – voksnes ansvar

6 - Spørsmål fra salen