1 av 3 Ungdatakonferansen 2016

Publisert 2019

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 1 av 3 videoer fra Ungdatakonferansen 2016.

Vennskap

Hva betyr vennskap i vår tid? For mange handler ungdomstiden om å finne sin plass i et sosialt landskap der de jevnaldrende har stor betydning. Å ha venner er viktig for unges selvfølelse og identitetsutvikling. Men vennskap – og fravær av vennskap – er også utfordrende. Ungdata viser at stadig flere jenter mangler nære venner. Er det vanskeligere å etablere tette vennskap enn tidligere? Er det grunn til bekymring?

  1. Start
  2. Åpning ved prorektor Nina Waaler og etterhvert konferansier Linn Stalsberg.
  3. Vennskapets betydning i ungdomstida
  4. Vennskap i Ungdata, Anders bakken, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus
  5. Vennskapets sosiologi, Mira Aaboen Sletten, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus
  6. Ensomhetens psykologi, Tilmann von Soest, Universitetet i Oslo
  7. Spørsmål fra salen