Ungdatakonferansen 2017

Denne videoen er mer enn 2 år gammel.

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Temaet for ungdatakonferansen 2017, er de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Har lokalmiljøet endret betydning når mer av ungdomstiden tilbringes i utdanningsinstitusjonene, i organiserte fritidsaktiviteter og, ikke minst, digitalt? Hva er et godt sted å vokse opp – og hva kjennetegner steder der unge ikke føler seg hjemme? Hva definerer unge som sitt «sted»? 


1 - Intervju med Morten Irgens før konferansen

2 - Åpning av konferansen

3 - Stedets betydning i tre generasjoner, Kristoffer Vogt, Universitetet i Bergen

  

Ungdomsblikk på sted:

4 - Hva sier Ungdata?, Anders Bakken, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

5 - Når ungdom får forme sitt sted, Aina Landsverk Hagen, AFI, Høgskolen i Oslo og Akershus

6 - Utsikt og innsikt fra Bytårnet, Filmon T. Misgane, Milian S. Clasén, Gabrielle Berge-Martens og Vanessa M. A. Wasenius, elever ved Bytårnet skole i Moss


Ung på bygda:

7 - Utdanningsorientering blant ungdom i distriktene, Unn Doris Bæck, UiT, Norges arktiske universitet

8 - Ung ulvemotstand – bygd mot by? Olve Krange, Norsk institutt for naturforskning

9 - Skeiv på bygda – Helga Eggebø, Nordlandsforskning


Urban oppvekst:

10 - Oslo-ungdoms segregerte oppvekst, Jørn Ljunggren, Institutt for samfunnsforskning

11 - Unges kamp mot stedets rykte, Monika Rosten, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

12 - Sted, russetid og rusmiddelbruk – Patrick Lie Andersen, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

13 - Samtaler om stedets betydning - En samtale mellom innledere, og spørsmål fra salen.