2 av 2 Ungdatakonferansen 2015

Publisert 2017

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida.

Del 2 av 2 videoer fra Ungdatakonferansen 2015.

 1. Fritid og deltakelse
 2. Sosiale ulikheter i idretten, Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole
 3. Kulturbærer eller politisk aktivist? Organisasjoner for minoritetsnorske unge, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning
 4. Alt som er sosialt smelter til luft – nye skiller i en ny sosial verden, Petter Bae Brandtzæg, SINTEF
 5. Spørsmål til de innlederne
 6. Helse og levekår
 7. Finnes sosial ulikhet i helse blant norske ungdommer?, Jon Ivar Elstad, HiOA
 8. Fattigdom blant ungdom i Norge, Tone Fløtten, FAFO
 9. Bolig, nabolag og ungdomstid – hva betyr boforholdene for de unges oppvekstvilkår?, Hans Christian Sandlie, HiOA
 10. Spørsmål til innlederne
 11. Klasse som erfaring – en avsluttende kommentar, Viggo Vestel, HiOA